Cum devii membru UNITER

Acte necesare pentru a deveni membru UNITER
  •  formular înscriere
  • CV / Memoriu de activitate
  • copie a diplomei de absolvire studii superioare în domeniul teatrului sau în domenii conexe (sau derogare de studii eliberată de Ministerul Culturii)
  • 2 recomandări din partea teatrului de provenienţă şi/sau a altor membri UNITER sau personalităţi din lumea teatrală
  • copie carte identitate
  • 3 foto tip buletin
  • (pentru pensionari: copie talon pensie)

Artiştii de circ pot deveni membri UNITER dacă aduc dovada unei recunoaşteri naţionale sau internaţionale, solicitarea lor urmând a fi analizată şi aprobată de Comisia de validare.

 

ART.15 din Statutul UNITER

Pot fi membri UNITER, cetăţenii români:

–         actorii;

–         regizorii artistici;

–         scenografii, pictorii şi arhitecţii scenografi;

–         light designerii și sound designeri cu studii superioare;

–         artiştii din teatrele muzicale, artiştii păpuşari şi marionetişti, artiştii de circ;

–         criticii teatrali;

–         istoricii de teatru;

–         secretarii literari, teatrologii,

–         alţi creatori din domeniul artei spectacolului.

Membrii UNITER trebuie să deţină studii superioare de specialitate (licenţă, masterat sau doctorat) în domeniul teatrului sau în domenii conexe, de natura celor arătate mai sus.

Pot fi membri UNITER artişti care nu au studii superioare, dar care au o activitate artistică constantă şi recunoscută în domeniul artelor spectacolului şi derogare de studii acordată de Ministerul Culturii.

Orice solicitare urmează a fi analizată şi aprobată de Comisia de validare care o va înainta spre aprobare finală președintelui UNITER.