Strategie Unitext

Strategia editurii este de a produce carte de şi despre teatru care să stimuleze interesul pentru contactul cu o cultură teatrală modernă, sincronizată cu tendinţele europene şi cele naţionale. UNITEXT este activă mai ales în ceea ce priveşte noile scrieri teatrale (piese, dramaturgi, critici), dar are în vedere şi un program de recuperare a marilor contribuţii la evoluţia gândirii teatrale moderne (Brook, Grotowski, Appia, Meyerhold, Stanislavski, Craig, etc) şi la istoria teatrului românesc (documente, memorii, jurnale, antologii, albume, monografii).