Marian Popescu

Nominalizat la Premiul pentru critică teatrală în anul 1993

Nominalizat la Premiul pentru critică teatrală în anul 1996

Câştigător al Premiului pentru critică teatrală în anul 2002

Nominalizat la Premiul pentru critică teatrală în anul 2005

Marian Popescu