Despre noi

Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România este o organizaţie profesională, apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, constituită prin asocierea liberă a creatorilor din domeniul teatrului.

UNITER este un organism cu relaţii de parteneriat cu sistemul teatral instituţionalizat, de stat și privat, ce reprezintă oamenii de teatru din întreaga ţară şi coagulează şi dinamizează mişcarea de susţinere a artei teatrale. UNITER este angajată în susţinerea şi dezvoltarea teatrului românesc, în valorificarea patrimoniului cultural naţional şi universal, prin programele şi proiectele de interes național și internațional pe care le derulează anual.

Principiile înființării acestei organizații profesionale au fost libertatea de expresie, de creație, de asociere, dreptul la autonomie, o voce liberă în concertul cultural național și internațional, o deschidere lipsită de complexe față de cultura mondială și, fără doar și poate, apărarea intereselor oamenilor de teatru de diferite profesiuni. Fără să aibă o structură voit sindicală, UNITER a prevăzut în statutul său și o componentă socială bine configurată.

UNITER a fost înfiinţată în anul 1990 (februarie) şi are o activitate neîntreruptă de 32 de ani (1990 – 2022). Ca o consecinţă a activităţii susţinute, UNITER a obţinut statutul de instituţie de utilitate publică prin H.G.746 / 31 august 2000. Uniunea Teatrală din România a fost înființată și condusă timp de 31 de ani de omul de teatru ION CARAMITRU. În prezent, președintele UNITER este artistul Dragoș Buhagiar.

UNITER
• Promovează interesele profesionale, materiale şi morale ale celor 1819 de membri.
• Este membru activ în mai multe reţele naţionale şi internaţionale: ANUC, AICT, ITI, PEJA, IETM, Culture Action Europe.
• Este colectorul şi gestionarul fondurilor de timbru teatral, în conformitate cu Legea nr. 35/1994.

VIZIUNE
UNITER susţine şi promovează valorile culturii teatrale româneşti şi este atentă la nevoile comunităţii din care face parte militând pentru statutul şi demnitatea artistului.
Libertatea absolută de creaţie, promovarea valorilor, schimbul neîngrădit de opinii, iniţiativa, efortul laborios, disciplina, eficienţa şi solidaritatea de breaslă sunt, de asemenea, principii de bază ale existenţei şi activităţii UNITER.