Membrii UNITER

UNITER este asociaţia profesională a creatorilor din domeniul teatrului, constituită prin asocierea liberă a acestora.

Pot fi membri UNITER persoane care activează în domeniul teatrului: actori, regizori, scenografi, compozitori, coregrafi, critici de teatru.
În conformitate cu Statutul său, scopul UNITER este promovarea intereselor profesionale, materiale şi morale ale membrilor săi.

Numărul membrilor UNITER este de 1832 (ianuarie 2023).

Membrii UNITER decid forurile de conducere UNITER în cadrul Adunării Generale, care are loc din patru în patru ani şi când sunt aleşi: Preşedintele, Vicepreşedintele, membrii Senatului UNITER şi Comisia de Cenzori.

Membrii UNITER pot depune solicitări de finanţare la UNITER pentru diferitele proiecte în care sunt implicaţi. Solicitările sunt analizate de Senatul UNITER, care decide acordarea finanţării, precum şi cuantumul acesteia.

Calitatea de membru UNITER este acordată de către Senatul UNITER, ca urmare a analizării solicitărilor primite.

La înscriere, membrii UNITER plătesc o taxă de 100 lei.

Cotizația UNITER a fost 15 lei pe lună (180 de lei pe an) în perioada ianuarie 2019 – aprilie 2022. Începând cu 1 mai 2022 cotizația de membru UNITER este în valoare de 240 de lei pe an (20 de lei pe lună).

Cotizația poate fi plătită prin următoarele modalități:
– Personal, la sediul UNITER (Luni – Vineri: 10.00- 16.00)
– Prin mandat poștal (UNITER, str.George Enescu, nr.2-4, sector 1 București, cod poștal 010305), pe numele Simona Stoica
– Prin virament bancar: RO86RNCB0072049712860001, deschis la  BCR sector 1 (se precizează numele persoanei pentru care se plătește cotizația)

 Nu se pot face plăți direct cu cardul bancar.