Concurs de dramaturgie – Democrația prin Teatru

Centrul de Teatru din Moldova în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție și Teatrul Național „Mihai Eminescu” a lansat concursul „Democrația prin Teatru” (piese dramatice) în cadrul Proiectului de prevenire a corupției „Democrația prin Teatru – Reflexia integrității în oglinda scenei” destinat autorilor din Republica Moldova și România.

Concurs de dramaturgie – Democrația prin Teatru

Scopul general al acestui proiect este de a sensibiliza tinerii din Moldova și România cu privire la fenomenul corupției, prin arta spectacolului și prin alte mijloace artistice inovatoare.

În acest context, invităm instituțiile teatrale din România să comunice dramaturgilor despre oportunitatea de a participa la acest concurs. Piese vor contribui la crearea unui climat „zero toleranță” față de corupție, într-o abordare non-violentă și pozitivă. Concursul de dramaturgie „Democrația prin Teatru – Reflexia integrității în oglinda scenei” se adresează tuturor autorilor, debutanți sau consacrați, din Republica Moldova și România.

IMPORTANT: Piesa dramatică câștigătoare va fi montată pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. Spectacolul de teatru urmează a fi prezentate, atât pe scena teatrului din Chișinău, cât și în cinci raioane din Republică.

Participanții sunt invitați să realizeze piese de teatru care să includă latura pozitivă a prevenirii corupției în Republica Moldova și prin intermediul cărora societatea să fie îndemnată la contribuirea creării unui climat de zero toleranță fată de corupție.

Textul câștigător va fi montat pe scena Teatrului Național „M. Eminescu” din Chișinău în stagiunea 2022-2023.

Organizatorii și Partenerii proiectului:

Concursul de dramaturgie „Democrația prin Teatru – Reflexia integrității în oglinda scenei” este lansat de Centrul de Teatru din Moldova, în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție și Teatrul Național „Mihai Eminescu”.

Perioada de desfășurare a concursului:

  • 23 iulie – 23 octombrie
  • 30 octombrie – anunțarea rezultatelor
  • octombrie – festivitatea de premiere

Înscrierea materialelor:

Concursul presupune realizarea unei piese de teatru, indiferent de gen – drame, tragedii, comedii, satire, farse, etc. – se vor expedia prin e-mail, la adresa concurs.ctm@gmail.com cu subiectul Concurs de dramaturgie – Democrația prin Teatru. Înscrierea în concurs este gratuită și se face până la data de 23 octombrie 2022.

Mecanism, reguli si condiții de înscriere:

Concursul de va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.

1. Piesele scrise vor fi expediate prin email până pe data de 23 octombrie 2022, ora 24:00
2. Piesele de teatru trebuie să fie scrise exclusiv în limba română;
3. Nu se vor accepta texte montate sau publicate anterior;
4. Se va utiliza redactorul Microsoft Word; Formatul pagini- A4; Textul piesei se va scrie cu corp de literă 12; Volumul lucrării propuse la concurs nu va depăși 60 de pagini.
5. Autorul textului câștigător trebuie să aibă disponibilitatea de a adapta textul în funcție de nevoile scenice, împreună cu echipa artistică.
6. Premiile vor fi înmânate câștigătorilor în cadrul unui eveniment festiv. Premiile vor fi ridicate personal de către învingători sau, în caz de imposibilitate, de către reprezentantul desemnat al acestuia.

Desemnarea câștigătorilor și decernarea premiilor

Laureații premiilor I, II și III vor fi apreciați cu diplome și premii bănești:

– Premiului I: 20 000 lei;
– Premiului II: 15 000 lei;
– Premiului III: 12 000 lei.

• Selecția textelor va fi realizată de către un juriu alcătuit de profesioniști din domeniul teatrului (critici de teatru, regizori, actori);
• Textele premiate vor fi editate într-o carte ce va fi distribuită, gratuit, în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
• Autorii pieselor nu vor solicita remunerare pentru această ediție.
• Autorului piesei câștigătoare nu i se va oferi remunerare pentru a fi montată pe scena Teatrului Național „M. Eminescu”.

Obligații asumate de participanți:

– Să se înscrie în Concurs folosind date de contact valide și complete, astfel încât să poată fi contactați de organizatori în cazul câștigării concursului;
– Să fie de acord să primească mesaje informative legate de Concurs din partea organizatorilor;
– Prin înscrierea în concurs, participanții declară în mod implicit că dețin dreptul de autor asupra materialului literar și își asumă toate consecințele legale ce decurg dintr-o eventuală încălcare a drepturilor de autor.
– Pentru a ridica premiile ( locul I, II și III), autorii urmează să încheie cu AO CTM un contract de licență neexclusivă. În temeiul contractului încheiat între Părți, va fi efectuată plata (royalty) în beneficiul câștigătorilor. Achitarea se va face în lei moldovenești.

Nota: Pentru mai multe detalii despre regulile concursurilor apelați la numărul de telefon a specialistului pe comunicare, Maria Dastic +3737943506 (Whatsapp). De asemenea vă invităm să accesați pagina de Facebook a Centrului de Teatru din Moldova (facebook.com/ctmoldova).

Concursul de dramaturgie este finanțat de Biroul de Cooperare al Elveției.
Scopul general al Proiectului socio-cultural „Democrația prin Teatru” este de a sensibiliza tinerii din Moldova cu privire la fenomenul corupției, prin arta spectacolului și prin alte mijloace artistice
inovatoare. Acest proiect beneficiază de finanțare de la organizația „European Endowment for Democracy” (EED).