Dosar despre Radu Penciulescu, în noul număr al revistei CONCEPT

Revista CONCEPT – editată de Departamentului de Cercetare din cadrul UNATC – a ajuns la numărul 10 (vol. 9-10 – nr. 2/2014 şi nr. 1/2015). Zece volume acoperind cinci ani de spectacole, cercetări teatrale, conferinţe, oaspeţi şi evenimente care s-au întâmplat la adresa din strada Matei Voievod 75-77 sau în spaţii partenere.

Dosar despre Radu Penciulescu, în noul număr al revistei CONCEPT

Primul articol cu care se deschidea primul număr al CONCEPTULUI (vol.1/nr.1/mai 2010) era semnat de Gary Schwartz – director al The Spolin Players şi Inituitive Learning Systems, care revela puterea jocului şi nevoia de a ne juca.

Cinci ani mai târziu, numărul 10 se deschide cu un material-dosar dedicat regizorului Radu Penciulescu, care de curând a împlinit 85 de ani. Materialul prezentat cuprinde şi un interviu realizat acum 43 de ani de o studentă a secţiei Teatrologie-Filmologie cu Radu Penciulescu şi apărut în revista IATC-ului, atunci coordonată de nimeni altul decât George Banu, asistent IATC (Radu Penciulescu, stânga, alături de George Banu, în imaginea de mai sus – Foto: Mihaela Marin). Iar studenta este chiar doamna Ludmila Patlanjoglu.

Revista CONCEPT este acreditată CNCS categoria B şi indexată în baze de date internaţionale precum CEEOL şi SCIPIO, reprezentând un material consistent de analiză şi introspecţie al unei universităţi care nu-şi propune numai să educe, ci să creeze noua generaţie a elitelor culturale românești.

Revista e mediu fertil pentru idei şi experienţe în domeniul cercetării artistice şi ştiinţifice, ordonate într-o rigoare academică a cărei garant este lect. univ. dr. Mihaela BEŢIU, redactorul-coordonator al tuturor numerelor de până acum.

concept

Pe parcursul celor cinci ani de existenţă, revista a publicat şi materiale inedite, semnate de nume sonore ale teatrului mondial (atât practicieni, cât şi teoreticieni): Richard Schechner, George Banu, Monique Borie. Au fost publicate lucrări ale simpozionului de shakespeorologie organizat de către Festivalul Shakespeare de la Craiova.

CONCEPT este un spaţiu de libertate academică unde se întâlnesc practicieni şi teoreticieni, maeştri şi studenţi, profesori de teatru şi de film, cercetători din UNATC şi din alte universităţi de profil din ţară şi din lume, cadre didactice şi de cercetare din mediul universitar şi cadre didactice din mediul preuniversitar.

Într-o lume digitală, în care înregistrăm spectacole, le fotografiem, le postăm online – credem în memoria hârtiei, CONCEPT, an de an, scrie despre toate spectacolele generaţiilor care-şi termină studiile, atât la nivel de master, cât şi la nivel de licenţă. Primele cronici ale unora dintre studenţii-absolvenţi vor fi fost în CONCEPT. Primele articole ale unora dintre cercetătorii domeniului, vor fi fost în CONCEPT.