ON AIR

„ON AIR”

http://www.on-air-mobility.org/

Proiectul a fost initiat de organizatia Stichting Trans Artists din Amsterdam, se incadreaza in programul Culture Programme (2007-2013) si este o cooperare la nivel cultural, si nu numai, a 17 parteneri pe o perioada de doi ani. ON AiR este un instrument european pentru artisti ce ofera ateliere de mobilitate şi programe de formare a artiştilor în vederea obţinerii de rezidenţe.

Prin acest proiect, echipa îşi propune să creeze o legatură intre elementele care produc dezechilibrul cultural în cadrul ţărilor UE.
Cele 17 organizaţii partenere în proiect îşi desfăşoară activitatea în 15 ţări membre ale UE. Expertiza partenerilor acoperă toate disciplinele artistice şi toate regiunile UE. Partenerii reprezinta medii culturale diverse şi diferite perspective artistice profesionale, variind de la organizaţii neguvernamentale până la organizaţii- gazdă pentru rezidenţe şi ateliere.Toţi partenerii joacă un rol-cheie în infrastructura de mobilitate în ţările lor.
Lucrând ca o echipă, specialiştii implicaţi în programele AiR cooperează şi îşi împărtăşesc experienţa lor pentru a crea :
– ateliere de lucru inovatoare şi programe de formare profesională pentru artiştii profesionişti din ţările europene. Programele de instruire oferă artiştilor informaţii şi îi ajută să-şi dezvolte competenţe pentru a selecta cu succes, pentru a accesa şi a profita de conceptul de mobilitate şi de oportunităţile oferite de AiR.

– o platformă pentru a facilita dialogul privind specificul din fiecare ţară, pentru a stimula schimbul si împărtaşirea cunoştinţelor şi a experienţei.

– înţelegerea reciprocă şi angajamentul echipei vor constitui o fundaţie durabilă  pentru ateliere de lucru şi programe de formare profesională deschise artiştilor din toate ţările participante, care indirect vor contribui la îmbunătăţirea infrastructurii culturale în ţările europene.

Fiecare partener din echipa On-Air va găzdui un atelier de lucru şi va participa activ la activităţile de reţea, contribuind la crearea unei platforme europene pentru schimbul de cunoştinţe şi dialogul intercultural.

Pentru proiectul ON AiR, circuitul informaţional înspre şi dinspre artişti este crucial, pentru că artiştii sunt grupul ţintă al proiectului şi în acelaşi timp tot ei sunt cei care împărtăşesc experienţa în domeniu.  Artişti din diverse medii şi discipline, aflaţi în faze diferite ale carierei, vor fi invitaţi să participe la ateliere de lucru şi la seminarii şi vor împărtăşi experienţele lor proprii, cu alţi artişti şi cu partenerii din echipa ON-AiR.

ON-AiR îşi propune să:
– realizeze un schimb internaţional de cunoştinţe în vederea utilizării corecte a sectorului de rezidenţiat de către artişti la nivelul UE.
– creeze o legătură strânsă la nivel european, o reţea între organizaţiile de specialitate dedicată potenţialilor utilizatori de programe de mobilitate Air.
– stabilească o platformă de dialog dinamic, care să promoveze continuu distribuţia informaţiilor şi a experienţei pentru cei care doresc să facă uz de oportunităţile existente

– faciliteze accesul internaţional al publicaţiilor si al documentaţiei de care proiectul beneficiază, astfel încât toţi cei interesaţi – partenerii implicaţi în proiect, artiştii, profesioniştii din domeniul artei, organizaţiile neguvernamentale, precum şi publicul larg – să poată beneficia de ele.

– ofere o rampă de lansare spre o infrastructura comună AIR, pe termen lung şi la nivel european.