Reactivare Profesionala

Mijloacele băneşti ale pensionarilor nu le permit satisfacerea nevoii de informare şi culturalizare, ceea ce, la această categorie de persoane – artişti, oameni de cultură – induce o stare afectivă negativă.

Membrii acestei comunităţi sunt, în cea mai mare parte, persoane care îşi orientează interesul predominant spre cariera profesională în detrimentul interesului pentru familie.

Evaluarea făcută în cadrul programului a arătat o pondere crescută a persoanelor singure (celibatari, divorţaţi, văduvi): 16% dintre bărbaţi si 45% dintre femei.

Toate acestea fac ca la vârste înaintate, artiştii să rămână singuri şi izolaţi şi chiar să respingă ajutorul din partea altora. Singurătatea acestor persoane este cu atât mai mare cu cât nevoia de a fi util societăţii şi capacitatea de a crea, specifică artistului, nu sunt diminuate si nu se pierd odată cu înaintarea în vârstă. Unul dintre rezultatele programului a fost şi creşterea ponderii de participare a beneficiarilor la activităţi creativ – artistice.

Componenta de reactivare profesională a programului a avut ca obiectiv găsirea unor mijloace variate pentru artiştii de vârsta a treia de a crea si a-şi pune în valoare experienţa.

Activităţi de reactivare profesională:

Buletinul Informativ al Casei Artistilor, care cuprinde si pagini realizate de beneficiari


Plăcerea de a comunica este un microproiect care se adresează copiilor din clasele a VI-a si a VII-a si s-a desfăşurat în Şcoala nr. 55, Şcoala nr. 102 şi Centrul de Plasament nr. 8. Actorii împreună cu asistenţii sociali ai programului au ajutat elevii să îşi construiască propriile spectacole, pornind de la teme din universul copilariei, de la experienţa lor proprie de viaţă si de la problemele lor actuale.


Reprezentaţii de teatru lectură; a fost realizată dramatizarea piesei Nysia, scrisă de către unul dintre beneficiari prin efortul unei echipe de 7 actori beneficiari.


Animarea manualelor este o serie de conferinţe susţinute de către beneficiarii Casei Artistilor (in licee si scoli) în care artiştii în vârstă oferă elevilor, în cadrul orelor de dirigenţie, o imagine despre trecutul cultural si istoric al tarii prin abordarea unor teme legate de literatură, muzică, istorie, arhitectura, teatru etc.


Cele mai iubite cărţi; teatrul vine în sprijinul literaturii, încurajînd şi stimulînd dorinţa de lectura


Spectacol de teatru realizat de beneficiari şi prezentat la Casa de Cultură a sectorului 4, la centrele de zi ale Equilibre şi la Spitalul cămin de bătrâni LSf. Luca


Ateliere de creaţie – s-au desfăşurat bilunar


Expoziţie de artă plastică


Teatru in scoli – s-a desfăşurat în 3 şcoli din sectorul 6; proiectul are o vechime de 3 ani si a pregătit 6 actori pensionari într-o metodă de lucru specifică şi modernă pe care o pun în practică cu foarte mare succes


Revista Casei Artiştilor