Casa Artistului

Program unic în România, ce oferă servicii sociale care se adresează artiştilor ajunşi în situaţii de viată dificile determinate de vârsta înaintată, sărăcie sau deteriorarea sănătăţii
Programul urmăreşte în primul rând satisfacerea nevoilor beneficiarilor în cel mai scurt timp posibil şi crearea unui cadru de asistenţă socială şi suport moral.
Pentru a-şi atinge scopul, partenerii în proiect au creat o structură profesională specifică care cuprinde instrumente de lucru specializate, resurse umane specifice, un sistem de relaţii şi reguli de comunicare şi colaborare, abilităţi, cunoştinţe şi un set de valori care se adaptează particularităţilor beneficiarilor noştri:

 • Respectul pentru valorile specifice grupului de beneficiari
 • Compasiunea
 • Egalitatea şanselor
 • Respectul opţiunii de a fi sau nu ajutat
 • Acordarea serviciilor adaptate fiecărei persoane
 • Atmosfera familială
 • Respectul intimităţii
 • Confidenţialitatea
 • Diplomaţia
 • Profesionalismul.

Obiectivele programului sunt:

 • dezvoltarea asistenţei sociale la domiciliu cu mai multe servicii care să compenseze lipsa centrului de zi (fizioterapie, asistenţă medicală, consiliere socială);
 • crearea unei structuri de activităţi de tip club, care să se poată desfăşura şi fără existenţa unui sediu de tip club (grupuri de suport cu beneficiarii, excursii, aniversările zilelor de naştere, vizionări de spectacole);
 • dezvoltarea activităţilor artistice şi educative propuse de beneficiari cu suportul logistic al programului.

Casa Artiştilor a dovedit şi faptul că doar cu sprijinul comunităţii artistice, al uniunilor de creatori şi al altor artişti vârstnici care au un rol de mediator, serviciile de asistenţă socială oferite pot ajunge la destinaţia lor firească: artistul pensionar.