Concursul cea mai bună piesă românească a anului

Anual, concursul demarează în octombrie. Până în decembrie, se fac două anunţuri în mass-media pentru înscrierea textelor. Înregistrarea acestora se face în sistem de “motto” figurînd pe prima pagină a fiecărui text, acelaşi motto fiind înscris şi pe un plic separat, închis, în interiorul căruia sunt datele personale ale autorului. Se accepta piesele în format electronic (salvate pe un CD). CD-ul ce conţine piesa înscrisă în concurs va fi însoţit de un plic închis în care vor figura datele de identificare ale autorului.

Concursul nu acceptă piese jucate sau reprezentate, dramatizări sau texte într-un act. Fiind denumit “Cea mai bună piesă de teatru românească a anului”, Concursul acceptă piese (texte) în limba română şi din Basarabia sau ale românilor stabiliţi (rezidenţi) în străinătate.

Juriul are în vedere, la lectură, criterii privind calitatea scriiturii, indici de originalitate a subiectului, indici de teatralitate privind eventuala punere în scenă, indici privind creativitatea, relaţia teatrului cu societatea. În urma lecturilor şi a evaluărilor, juriul stabileşte o „Selecţie finală” din care alege, prin consens, textul cîştigător. Plicurile cu datele de identificare ale autorilor textelor se desfac doar după încheierea totală a jurizării. Rezultatul este comunicat presei. Juriul este rugat să păstreze confidenţialitatea privind numărul textelor înscrise în concurs, titlurile pieselor şi calitatea de membru în Juriu până la apariţia Comunicatului de presă al UNITER privind rezultatele Concursului.

Editura UNITEXT editează şi tipăreşte piesa câştigătoare iar premiul se înmânează în cadrul Galei Premiilor UNITER.