Artisti in context

Acest program se adresează tinerilor artişti cu vârste cuprinse între 18 şi 25 ani şi este implementat de mai bine de şase ani împreună cu Serviciul de voluntariat european. În cadrul lui, este realizat – pe parcursul a 6 luni – un proiect artistic cu puternice implicaţii sociale. Participând la proiecte locale şi dezvoltându-le, artistul se implică în diverse forme de participare cetăţenească. Programul are ca obiective: descoperirea de noi teritorii, trăirea de noi experienţe, compararea diferitelor abordări artistice, dezvoltarea unor noi forme de act artistic. El sprijină şi promovează tinerii artişti care inventează noi forme de expresie, restabilind locul artistului în societate.

Selecţia candidaţilor se bazează pe calitatea proiectului artistic şi pe fezabilitea sa, adaptabilitatea acestuia la rezidenţa sau structura de primire. Candidaţilor selecţionaţi de către un juriu de artişti şi experţi li se atribuie un premiu pentru creaţia artistică şi o bursă de studii pentru programul Artişti împotriva excluderii. Artistul dispune de libertate totală în ceea ce priveşte alegerea formei de exprimare artistică (dans, teatru, muzică, fotografie, arte vizuale, video, arta stradală, design, multimedia, circ.