IETM

IETM este o organizaţie bazată pe existenţa membrilor, o reţea culturală care stimulează calitatea, dezvoltarea şi contextele artelor de spectacol contemporane într-un mediu global, prin iniţierea şi facilitarea comunicării şi a lucrului în reţea a profesioniştilor din lumea culturală, a schimbului dinamic de informaţii, transfer de know-how-ul.

Scopul nostru este de a:

Ø        Anticipa: noi tendinţe şi evoluţii artistice în mediul artelor contemporane din Europa şi din întreaga lume

Ø        Conecta: diverse organizaţii care împărtăşesc interese comune într-o reţea trans-sectorială

Ø        Cataliza: parteneriate internaţionale, schimburi, colaborarea şi transferul de cunoştinţe

Ø    Consolida: sectorul artelor contemporane prin furnizarea de noi argumente pentru arte şi prin sprijinirea profesioniştilor, prin intermediul experienţelor de învăţare informală

Ø       Influenţa: politici publice, prin participarea activă în dezbaterile de politică culturală, politică şi prin activităţi directe de lobby

www.ietm.org