Structura UNITER

UNITER îşi desfăşoară activitatea pe proiecte şi programe, principiul comun al tuturor organismelor profesionale din întreaga lume.

Aceste sunt:

1. Proiecte/programe de promovare a spectacolelor teatrale de un înalt nivel artistic şi a creaţiilor valoroase ale dramaturgiei naţionale.

2. Activităţi directe în domeniul spectacolului sau legate de acesta.

3. Activităţi legate de perfecţionarea profesională.

4. Activităţi de protecţie.

Activitatea Uniunii Teatrale din România este decisă de către SENATUL UNITER, alcătuit din personalităţi ale teatrului din ţară, decis de către Adunarea Generala a UNITER.

Coordonarea activităţilor UNITER este asigurată de către conducerea executivă: un Preşedinte, ales de către Adunarea Generală şi vicepreşedinte executiv ales de către Preşedinte.

In cadrul UNITER funcţionează următoarele structuri departamentale:

  • Editura UNITEXT
  • Departamentul programe – proiecte
  • Departamentul de dezvoltare
  • Departamentul de relaţii publice – promovare

Ca factor cultural naţional activ, UNITER este angajată în susţinerea şi dezvoltarea teatrului românesc, în valorificarea patrimoniului cultural naţional şi universal, prin programele şi proiectele pe care le derulează anual. Urmăreşte impunerea unei strategii teatrale la nivel naţional si reactualizarea printr-un proces amplu si novator al relaţiei intre Teatru si Societate.

UNITER, prin datele pe care le deţine si le pune in circulaţie, este o sursa majora de informare specializata; strategia sa, dinamica si variata, imprima organizaţiei un caracter de centru de reprezentare naţională a teatrului romanesc.