Cum devii membru UNITER

Acte necesare pentru a deveni membru UNITER

 • formular cerere înscriere în UNITER (descarcă aici)
 • CV / Memoriu de activitate
 • copie a diplomei de absolvire studii superioare în domeniul teatrului sau în domenii conexe (sau derogare de studii eliberată de Ministerul Culturii)
 • 2 recomandări din partea teatrului de provenienţă şi/sau a altor membri UNITER sau personalităţi din lumea teatrală
 • copie carte identitate
 • 3 foto tip buletin
 • (pentru pensionari: copie talon pensie)

Dosarul poate fi adus direct la UNITER (George Enescu 2-4, sector 1, București, cod poștal 010305), de luni până vineri în intervalul 10.00-16.00; trimis prin poștă sau prin email la office@uniter.ro. Dosarele sunt analizate în cadrul ședințelor Senatului UNITER / Consiliului director (aproximativ o dată la trei luni) și aprobate Comisia de validare care le va înainta spre aprobare finală președintelui Asociației UNITER. După aprobare, se va plăti o taxă de înscriere de 100 de lei. Începând cu 1 mai 2022 cotizația de membru UNITER este în valoare de 240 de lei pe an (20 de lei pe lună).

Comisia de validare a noilor membri

 • Dragoș Buhagiar
 • Felix Alexa
 • Ana Ciontea
 • Virginia Mirea
 • Doina Modola

ART.15 din Statutul UNITER
ART.15. Pot fi membri ai Asociației UNITER, cetăţenii români:
– actorii;
– regizorii artistici;
– scenografii, pictorii şi arhitecţii scenografi;
– light designerii și sound designerii cu studii superioare;
– artiştii din teatrele muzicale, artiştii păpuşari şi marionetişti, artiştii de circ;
– criticii teatrali;
– istoricii de teatru;
– secretarii literari din instituţiile teatrale;
– alţi creatori din domeniul artei spectacolului.

Membrii Asociației UNITER trebuie să deţină studii superioare de specialitate (licenţă, masterat sau doctorat) în domeniul teatrului sau în domenii conexe, de natura celor arătate mai sus.
Pot fi membri ai Asociației UNITER artişti care nu au studii superioare, dar care au o activitate artistică constantă şi recunoscută în domeniul artelor spectacolului şi derogare de studii acordată de Ministerul Culturii.

Orice solicitare urmează a fi analizată și aprobată de Comisia de validare care o va înainte spre aprobare finală președintelui Asociației UNITER.