Cotizația UNITER

Cotizația UNITER a fost 15 lei pe lună (180 de lei pe an) în perioada ianuarie 2019 – aprilie 2022. Începând cu 1 mai 2022 cotizația de membru UNITER este în valoare de 240 de lei pe an (20 de lei pe lună).

Modalități de plată a cotizației:

  • direct la sediul UNITER, plata doar numerar (program cu publicul: luni-vineri, în intervalul 10.00-16.00);
  • prin mandat poștal la adresa UNITER, Str. George Enescu, nr. 2-4, sector 1, București, cod poștal 010305, pe numele Simona Stoica / Pamela Bojog-Pricopie;
  • prin virament bancar în contul RO86RNCB0072049712860001, BCR sector 1 (cu trimiterea ordinului de plată pe e-mail: simona@uniter.ro / pamela@uniter.ro și cu rugămintea de a preciza la detalii plată „cotizaţie UNITER” şi numele dumneavoastră, dacă viramentul bancar este făcut de altcineva).

Cu privire la termenele de plată a cotizației, precizăm următoarele: conform art. 21, alineatul 4 din Statutul UNITER „Neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive atrage de drept suspendarea drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din calitatea de membru UNITER, până la plata acestora, precum şi posibilitatea suspendării pensiei suplimentare acordate conform legii nr.8/2006 (pentru cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii).”