Membri UNITER

UNITER este asociaţia profesională a creatorilor din domeniul teatrului, constituită prin asocierea liberă a acestora.
Pot fi membri UNITER persoane care activează în domeniul teatrului: actori, regizori, scenografi, compozitori, coregrafi, critici de teatru.
În conformitate cu Statutul său, scopul UNITER este promovarea intereselor profesionale, materiale şi morale ale membrilor săi.
Numărul membrilor UNITER este de 1799 (septembrie 2018).
Membrii UNITER decid forurile de conducere UNITER în cadrul Adunării Generale, care are loc din patru în patru ani şi când sunt aleşi: Preşedintele, Vicepreşedintele, membrii Senatului UNITER şi Comisia de Cenzori.
Membrii UNITER pot depune solicitări de finanţare la UNITER pentru diferitele proiecte în care sunt implicaţi. Solicitările sunt analizate de Senatul UNITER, care decide acordarea finanţării, precum şi cuantumul acesteia.
Calitatea de membru UNITER este acordată de către Senatul UNITER, ca urmare a analizării solicitărilor primite.

La înscriere, membrii UNITER plătesc o taxă de 100 lei.

În perioada mai 2009 – decembrie 2018 cotizaţia lunară a fost în valoare de 10 lei. Începând cu 1 ianuarie 2019 cotizația este 15 lei / lună.

Cotizatia poate fi plătită prin mandat poştal (UNITER, str.George Enescu, nr.2-4, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010305) pe numele Lavinia Alexandru sau prin virament bancar: RO86RNCB0072049712860001, deschis la  BCR sector 1.