Adresa din partea Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova

Teatrul Național „Marin Sorescu” a luat act de petiția inițiată de regizoarea Carmen Lidia Vidu, prin care se cere Senatului UNITER retragerea nominalizării regizorului Andriy Zholdak la categoria cel mai bun regizor.

Adresa din partea Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova

Nr. 751/20.03.2023

Către,
UNIUNEA TEATRALĂ DIN ROMÂNIA
În atenția: Domnului Președinte Dragoș BUHAGIAR

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” a luat act de petiția inițiată de regizoarea Carmen Lidia Vidu, prin care se cere Senatului UNITER retragerea nominalizării regizorului Andriy Zholdak la categoria cel mai bun regizor. Regizorul ucrainean a pus în scenă la Craiova în 2022 un aplaudat spectacol „Femeia mării”, care a întrunit sufragiile juriului de selecție UNITER compus din cinci personalități ale teatrului românesc contemporan.

Colaborarea cu regizorul ucrainean Andriy Zholdak, proiect propus teatrului nostru cu patru ani înainte, s-a realizat la inițiativa regretatului George Banu care a fost consultantul artistic al spectacolului, prezent pe perioada repetițiilor. Domnul Zholdak a fost recomandat la Craiova ca un creator original și un regizor important, iar ecourile din presa de specialitate sunt elogioase atât la adresa spectacolului “Femeia mării”, cât și a alor spectacole realizate de acesta în țară și în străinătate.

Ținem să menționăm că relațiile de muncă și colaborare artistică dintre Andriy Zholdak și echipa artistică a Naționalului craiovean s-au derulat în cele mai bune condiții și nu am înregistrat nicio situație nedorită.

Astăzi, conducerea teatrului s-a întâlnit cu colectivul de producție și cu echipa artistică a spectacolului “Femeia mării”. S-a discutat pe acest subiect, iar colegii noștri au reiterat cele spuse mai sus.

Echipa Teatrului Național “Marin Sorescu” din Craiova a fost și este întotdeauna împotriva oricărui comportament inadecvat în acest sens protejând angajații și colaboratorii prin prevederi clare și concrete prevăzute în Regulamentele Teatrului și în Codul de Etică.

Art. 68 Principiul egalităţii de tratament

(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.
(2) Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată”.

Vă asigurăm pe această cale că nu au existat niciodată evenimente care să poată fi încadrate în sfera comportamentelor abuzive, instituția noastră fiind întotdeauna preocupată de respectarea legii dar și de comportamentul etic și moral al celor implicați în activitățile teatrului.

În final, ne exprimăm deschiderea pentru un dialog constructiv în spațiul teatral românesc cu privire la definirea și evitarea oricărei forme de abuz și pentru egalitatea de șanse. Încheiem această scrisoare mulțumindu-vă pentru aprecierea și recunoașterea meritelor artistice avute în anul 2022.

MANAGER
Alexandru BOUREANU

Scrisoarea (în original) poate fi consultată aici.