ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI

Conform Statutului Uniunii Teatrale din România, din patru în patru ani are loc Adunarea Generală de Alegeri a conducerii UNITER. Pentru anul 2014, data stabilită este luni, 29 septembrie 2014 la Teatrul Naţional Bucureşti, Sala Media. Ordinea de zi a Adunării Generale de Alegeri va cuprinde: –         prezentarea Dării de seamă asupra activităţii UNITER din perioada septembrie 2010 – septembrie 2014 –         descărcarea de gestiune a actualei conduceri; –         raportul Comisiei de Cenzori; –         alegerea...

ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI

Conform Statutului Uniunii Teatrale din România, din patru în patru ani are loc Adunarea Generală de Alegeri a conducerii UNITER. Pentru anul 2014, data stabilită este luni, 29 septembrie 2014 la Teatrul Naţional Bucureşti, Sala Media.

Ordinea de zi a Adunării Generale de Alegeri va cuprinde:

–         prezentarea Dării de seamă asupra activităţii UNITER din perioada septembrie 2010 – septembrie 2014

–         descărcarea de gestiune a actualei conduceri;

–         raportul Comisiei de Cenzori;

–         alegerea Preşedintelui, a Vicepreşedintelui (propus de candidatul la preşedinţie), a Senatului şi a Comisiei de Cenzori.

Conform Statutului UNITER, art 8/litera g/ aliniatul 2 „Alegerea Preşedintelui se face pe bază de propuneri sau candidatură, implicând prezentarea unui Program propriu de dezvoltare a UNITER şi propuneri concrete pentru aplicarea sa în practică. Candidaturile şi Programele candidaţilor vor fi depuse cu 2 luni înainte de Adunarea generală de Alegeri, la secretariatul UNITER.

Preşedintele UNITER poate fi propus sau îşi poate depune candidatura şi poate fi ales pe un număr nelimitat de mandate.”

Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al UNITER trebuie depuse la Secretariatul UNITER (strada George Enescu nr. 2-4, sector 1, Bucureşti) cu două luni înainte de data Adunării Generale de alegeri. În consecinţă, termenul limită de înscriere a candidaturilor la funcţia de preşedinte al UNITER este 31 iulie 2014, ora 16:00. Dosarele pot fi trimise prin poştă, prin email sau înregistrate la Secretariatul UNITER.

 

Membrii UNITER vor putea consulta dosarele de candidatură depuse începând cu data de 31 august 2014.

La Adunarea Generală pot participa toţi membrii UNITER care au plătit cotizaţia la zi, termenul limită de acoperire a acestei obligaţii fiind 1 septembrie 2014.

Extras din Statut:

„ART.7 (1)Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot sau delegaţilor cu drept de vot la aceasta şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

(2)Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul menţionat la aliniatul 1, se convoacă o nouă Adunare Generală  care va putea delibera şi hotărî pe baza a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

(3)Delegaţii trebuie să fie membri UNITER şi vor fi aleşi în cadrul colectivelor teatrale astfel încât, pe cât posibil, toate profesiile din activitatea teatrală să fie reprezentate proporţional.

(4)Membrii UNITER care nu fac parte din colectivele teatrale, pot de asemenea să desemneze delegaţi. Norma de reprezentare va fi stabilită de Senatul UNITER.

(5)Votul poate fi exprimat prin corespondenţă. Persoana care îşi exprimă votul expres prin corespondenţă se consideră prezentă la Adunarea generală.

(6)Convocarea Adunării Generale se realizează cu cel puţin 30 de zile înainte, prin publicarea într-un ziar de largă circulaţie. “

UNITER

19 mai 2014