Anunţ Adunarea Generală UNITER

Conform Statutului Uniunii Teatrale din România, din patru în patru ani are loc Adunarea Generală de Alegeri a conducerii UNITER. Pentru anul 2010, data convenită este luni, 20 septembrie, ora 11.00,  la sala ARCUB (strada Batiştei nr. 14, Bucureşti)

Anunţ Adunarea Generală UNITER

Ordinea de zi a Adunării Generale de Alegeri va cuprinde:

  • prezentarea Dării de seamă asupra activităţii UNITER din perioada septembrie 2006-septembrie 2010
  • descărcarea de gestiune a actualei conduceri;
  • raportul Comisiei de Cenzori;
  • alegerea Preşedintelui, a Vicepreşedintelui (propus de candidatul la preşedinţie), a Senatului şi a Comisiei de Cenzori.

Conform Statutului UNITER, alegerea Preşedintelui UNITER se face pe bază de candidatură ce trebuie să cuprindă un Program propriu de dezvoltare al UNITER pe o perioadă de patru ani şi propunerea unui Vicepreşedinte. Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al UNITER trebuie depuse la Secretariatul UNITER (strada George Enescu nr. 2-4, sector 1, Bucureşti) cu două luni înainte de data Adunării Generale de alegeri. În consecinţă, termenul limită de înscriere a candidaturilor la funcţia de preşedinte al UNITER este 20 iulie 2010, ora 16:00. Dosarele pot fi trimise prin poştă sau aduse la Secretariatul UNITER.
 

Membrii UNITER vor putea consulta dosarele de candidatură depuse începând cu data de 20 august 2010.
La Adunarea Generală pot participa toţi membrii UNITER care au plătit cotizaţia la zi, termenul limită de acoperire a acestei obligaţii fiind 1 septembrie 2010.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul, Adunarea Generală se va reprograma peste două ore şi va putea delibera şi hotărî pe baza a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.