Anunț convocare Adunarea Generală de descărcare de gestiune pentru anul 2020

În data de 12 aprilie 2021, ora 11.00, UNITER convoacă Adunarea Generală anuală pentru aprobarea bilanțului financiar și descărcarea de gestiune pentru anul 2020.

Anunț convocare Adunarea Generală de descărcare de gestiune pentru anul 2020

În contextul epidemiei cu COVID-9, pentru a respecta prevederile legale actuale privind protecția sanitară, comunicarea cu membrii UNITER se va realiza numai prin email, fax, poștă, conform alineatului 5 din articolul 7 din Statutul UNITER, care ne permite acest lucru.