Concursul „Cea mai bună piesă românească a anului 2011”

Uniunea Teatrală din România - UNITER anunţă că ediţia 2011 a Concursului de dramaturgie "Cea mai bună piesăromânească a anului" primeşte piese de teatru pentru înscrierea în competiţie până la data de10 ianuarie 2012 (data poştei).

Concursul „Cea mai bună piesă românească a anului 2011”

Autorii vor trimite piesele dactilografiate, într-un singur exemplar, nesemnate, cu un motto scurt pe pagina de titlu, însoţite de un plic închis în care vor figura datele de identificare ale autorului (nume, adresă, telefon, e-mail). Acelaşi motto de pe pagina de titlu a piesei va fi înscris şi pe plicul închis cu datele de identificare.

Adresa poştală pentru înscrierea pieselor: Str. George Enescu 2-4, 010305 Bucureşti, cu menţiunea „Pentru Concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2011”.

Nu se primesc în concurs piese scurte (într-un act), dramatizări, piese publicate sau reprezentate.
Textele înscrise în concurs nu se înapoiază.

Juriul va anunţa piesa câştigătoare în luna martie 2012, iar Editura UNITEXT o va publica într-un volum ce va fi lansat la Gala Premiilor UNITER din 2 aprilie 2012, moment în care va fi înmânat şi premiul.

Concursul, premiul şi tipărirea piesei câştigătoare sunt finanţate prin efortul şi sub egida Casei Regale a României.