Concursul „Cea mai bună piesă românească a anului 2012”

Uniunea Teatrală din România – UNITER anunţă că ediţia 2012 a Concursului de dramaturgie „Cea mai bună piesăromânească a anului” primeşte piese de teatru pentru înscrierea în competiţie până la data de 20 ianuarie 2013 (data poştei).

Concursul „Cea mai bună piesă românească a anului 2012”

Autorii vor trimite piesele prin poştă sau prin depunere individuală la Secretariatul UNITER în format electronic (salvate pe un CD, nu prin e-mail), într-un singur exemplar, nesemnate, cu un motto scurt pe pagina de titlu. CD-ul ce conţine piesa înscrisă la Concurs va fi însoţit de un plic închis în care vor figura datele de identificare ale autorului (nume, adresă, telefon, e-mail). Acelaşi motto de pe pagina de titlu a piesei va fi înscris şi pe plicul închis cu datele de identificare. (În cazul în care nu este posibilă trimiterea în copie CD, piesele pot fi trimise în manuscris dactilografiat prin poştă sau depuse direct la Secretariatul UNITER).

Adresa poştală pentru înscrierea pieselor: Str. George Enescu nr.2-4, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010305, cu menţiunea „Pentru Concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2012”.
Nu se primesc în concurs piese scurte (într-un act), dramatizări, piese publicate sau reprezentate. Textele înscrise în concurs nu se înapoiază.
Juriul va anunţa piesa câştigătoare în luna martie 2013, iar Editura UNITEXT o va publica într-un volum ce va fi lansat la Gala Premiilor UNITER din aprilie 2013, moment în care va fi înmânat şi premiul.

Concursul, premiul şi tipărirea piesei câştigătoare sunt finanţate prin efortul şi sub egida Casei Regale a României.