Scrisoare deschisă adresată tuturor instituţiilor de spectacol din România

UNITER iniţiază un nou program destinat dezvoltării profesionale a artiştilor de teatru, program care îşi propune să sprijine desfăşurarea unor activităţi de educaţie prin teatru la nivel naţional în reţeaua instituţiilor de spectacol. Dorim să creăm o reţea de teatre partenere în program, teatre în care se vor derula activităţi pilot de educaţie prin teatru.

Scrisoare deschisă adresată tuturor instituţiilor de spectacol din România

În măsura în care sunteţi interesat, ne-ar face o reală plăcere să vă avem partener în acest demers.

Activităţile de educaţie prin teatru ce vor fi propuse în cadrul acestui program sunt:

  • educaţia tânărului spectator, de exemplu: vizite în culisele teatrului, întîlniri cu artiştii, lecţii de istorie a teatrului vizitat
  • ateliere de dramatizare a unor fragmente din programa de limba română
  • ateliere de creaţie dramatică pe teme din viaţa tinerilor
  • ateliere de educaţie prin teatru cu artişti/profesori/consilieri şcolari pe teme legate de programa şcolară

În ultimii zece ani s-au desfăşurat numeroase proiecte şi programe de educaţie prin teatru în şcoli şi licee, centre de plasament, spitale şi penitenciare. Cîteva dintre acestea au fost realizate de teatre. Din păcate, nu foarte multe, în comparaţie cu numărul mare de acţiuni care au existat pe piaţa educaţiei.

Educaţia prin teatru desfăşurată chiar în teatru poate răspunde nevoilor atît ale teatrului, cît şi ale şcolii şi ale comunităţii locale. Activităţi specifice pot forma viitoarele generaţii de spectatori, pot sprijini prin mijloace alternative de educaţie dascălii în munca lor cu elevii, pot oferi un spaţiu de acţiune consiliilor locale cu tot atît de multă vizibilitate ca şi proiectele de infrastructură.

Considerăm că, mai ales avînd în vedere situaţia actuală a pieţei de muncă, organizarea coerentă a unui program naţional de educaţie prin teatru desfăşurat prin teatrele doritoare din ţară este foarte necesară şi ar fi benefică pentru crearea de locuri de muncă şi consolidarea legăturii teatrului cu comunitatea.

Contact: Mihaela Săsărman – mihaela@uniter.ro; Doina Lupu – doina@uniter.ro, tel: 0213134278; 0213113214