Scrisoare deschisă UNITER către Primăria Municipiului București

Iata scrisoarea deschisă UNITER semnată de domnul președinte Ion Caramitru în numele intregului Senat UNITER prin care, în unanimitate, se solicită doamnei Primar General anularea Dispoziției nr. 1181 din 24 august 2017 (prin care a decis încetarea Contractului de management al doamnei Dorina Lazăr) si repunerea doamnei Dorina Lazăr în funcția de director al Teatrului Odeon.

Scrisoare deschisă UNITER către Primăria Municipiului București

Puteți deschide aici în format PDF SCRISOAREA DESCHISA către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SCRISOARE DESCHISĂ

Către Primăria Generală a Municipiului București

În atenția Doamnei Primar General Gabriela Firea

Stimată Doamnă Primar General,

Vineri, 1 septembrie 2017, Uniunea Teatrală din România – UNITER a găzduit o conferință de presă susținută de doamna Dorina Lazăr, până mai ieri manager al Teatrului Odeon.

Au fost prezenți la conferința de presă și și-au exprimat solidaritatea cu doamna Dorina Lazăr mari nume din teatrul românesc, printre care: actorul Victor Rebengiuc, actrița Mariana Mihuț, actorul Marcel Iureș, actorul George Mihăiță – directorul Teatrului de Comedie, distinsa profesoară și critic de teatru Ludmila Patlanjoglu – președinte onorific al Biroului Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) – Teatrologie, Marina Constantinescu – critic de teatru, director artistic și selecționer al Festivalului Național de Teatru, dramatugul Lia Bugnar, regizorul Radu Afrim, alături de mulţi alţi artişti.

Au transmis mesaje de susținere profesorul George Banu – membru de onoare al Academiei Române, Președintele de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, regizorul Dinu Cernescu, actorii Emil Coșeru și Pavel Bartoș, regizorii Tompa Gabor și Mihai Măniuțiu – manageri ai Teatrului Maghiar de Stat și, respectiv, Teatrului Național „Lucian Blaga”, amândouă din Cluj.

Cei prezenți au ținut să sublinieze meritele artistice și manageriale ale doamnei Dorina Lazăr, cea care a slujit și slujește Teatrul Giulești-Odeon încă din 1969. Director artistic al Teatrului Odeon în perioada 1996-2002, doamna Dorina Lazăr a ocupat, din 2003, prin concurs, postul de director până de curând.

Activitatea managerială a doamnei Dorina Lazăr s-a reflectat, an de an, în calitatea repertoriului și a performanțelor artistice ale colectivului teatral, în interesul și aprecierile criticii de specialitate, dar, mai ales, ale numerosului public ce a frecventat și frecventează Teatrul Odeon, precum și în evaluările, anuale, ale rezultatelor sale manageriale.

Astfel, notele finale ale evaluărilor anuale, desfășurate potrivit prevederilor legale, pentru perioada mandatului managerial 2012-2015 au fost: 9,93 pentru 2012; 9,94 pentru 2013 și 9,77 pentru 2014.

Este, la fel de important și ilustrativ, faptul că, la încheierea mandatului managerial pentru perioada 2012-2015, proiectul managerial prezentat de doamna Dorina Lazăr, în perspectiva unui nou mandat, 2016-2019, a fost evaluat, de către Comisia de specialiști și reprezentanți ai autorității – instituită, în acest scop, potrivit legii – cu nota finală 9,83. În urma acestui concurs, între autoritate și doamna Dorina Lazăr a fost încheiat Contractul de management nr. 41 din 18 decembrie 2015.

Și pentru anul 2016, comisia de evaluare anuală a managementului Teatrului Odeon – constituită conform Dispoziției Dumneavoastră nr. 333/22.03.2017 – a apreciat cu nota 9,23 activitatea desfășurată de doamna Dorina Lazăr în calitate de director, recomandându-vă „continuarea managementului în baza Contractului de management încheiat”.

Urmând firescul desfășurării, în bune condiții, a activității de director – inclusiv în relația cu autoritatea – la data de 3 iulie a.c. a fost încheiat Actul adițional nr. 3 la Contractul de management nr. 41 din 18 decembrie 2015 al doamnei Dorina Lazăr, act adițional prin care ați aprobat programul repertorial al teatrului pentru stagiunea 2017/2018.

Aceste documente publice sunt, la rândul lor, o dovadă ce atestă calitățile și performanțele manageriale ale doamnei Dorina Lazăr, una dintre cele mai importante personalități ale teatrului românesc, de-a lungul a peste 50 de ani.

De altfel, anvergura meritelor artistice și manageriale ale doamnei Dorina Lazăr – Premiul UNITER pentru întreaga activitate în anul 2008, Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, decoraţie obţinută în anul 2000, Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor din Franța din 2012, precum și Premiul pentru întreaga activitate la Premiile Municipiului București pentru Artă și Cultură, Secțiunea Artele Spectacolului în anul  2009, a fost recunoscută și prin acordarea, potrivit legii, a indemnizației de merit (Lg.118 /2002) ce consfințește și răsplătește cele mai importante personalități ale științei, artei și sportului din România.

Toate aceste fapte și argumente – artistice, manageriale, instituționale și legale – sunt temeiul pentru care Senatul UNITER, în unanimitate, vă solicită, Stimată Doamnă Primar General, să anulați Dispoziția nr. 1181 din 24 august 2017, prin care ați decis încetarea Contractului de management nr. 41 din 18 decembrie 2015 și să repuneți pe doamna Dorina Lazăr  în funcția de director al Teatrului Odeon.

Cu stimă,

Preşedinte UNITER

Ion Caramitru

SENATUL UNITER

AURA CORBEANU, vicepreședinte executiv UNITER

EMIL BOROGHINĂ, actor

VIRGINIA MIREA, actriță

ILINCA TOMOROVEANU, actriță

ANA CIONTEA, actriță

OZANA OANCEA, actriță

ADI CARAULEANU, actor

GEORGE MIHĂIŢĂ, actor

TOMPA GABOR, regizor

CLAUDIU GOGA, regizor

MARINA CONSTANTINESCU, critic de teatru

ALICE GEORGESCU, critic de teatru

DRAGOŞ BUHAGIAR, scenograf

PUIU ANTEMIR, scenograf

VICTOR REBENGIUC, actor

BOCSÁRDI LÁSZLÓ, regizor

ŞTEFANIA CENEAN, scenograf

FLORICA ICHIM, critic de teatru