Beneficiari si membrii comisiei

Beneficiarii sunt artişti membri UNITER din toata ţara, cu mari probleme de sănătate şi existenţă, care au venituri mici şi o sănătate precară. Selecţia persoanelor ajutate se face pe baza unei cereri fundamentate printr-un dosar medical care conţine actele medicale doveditoare ale stării de sănătate, talonul de pensie, recomandarea teatrului de provenienţă. Dosarele sunt analizate de o comisie socială din care face parte şi un doctor de medicină generală. Artiştii beneficiari ai acestor ajutoare financiare sunt pensionari cu vârste cuprinse între 60 şi 80 de ani şi care depind practic de fondurile colectate de UNITER în cadrul Campaniei Naţionale „Artiştii pentru artişti”, mulţi neavînd familie sau alt sprijin.

Sumele adunate sunt distribuite artiştilor cu probleme de către o comisie socială care analizează cazurile pe baza documentaţiei aferente şi evaluează cuantumul financiar oferit.

MEMBRII COMISIEI (9 mai 2022 – 2026) SUNT:

Dr. Voichiţa Cociaşu – medic primar, medicină internă

Aura Corbeanu – manager cultural, vicepreședinte executiv UNITER

Marina Constantinescu – critic de teatru

Miklós Bács – actor

George Mihăiță – actor