2009 Edition

 

Selecţia Finală:
Natură moartă cu nepot obez de Ion Sapdaru
Orient Expresso deRadu Macrinici
Ziua perfectă deAntoaneta Zaharia
Moartea pentru patrie deMihai Ignat
Aeroport deŞtefan Caraman
Youtube de Viorel Cojanu
 
Cea mai bună piesă românească a anului 2008:
Natură moartă cu nepot obez de Ion Sapdaru
Juriul concursului:
SANDA MANU, regizor
ALICE GEORGESCU, critic de teatru
ION COCORA, critic de teatru

Premiul a fost oferit în seara Galei Premiilor UNITER din 27 aprilie 2009. Piesa câştigătoare a fost publicată la Editura UNITEXT.

Programul Piesa Anului se desfăşoară anual sub egida şi cu sprijinul Casei Regale a României.

 

 

7 aprilie 2009 

 
COMUNICAT DE PRESĂ

REVENIRE ASUPRA DECIZIEI DE JURIZARE PENTRU

PIESA ANULUI 2008
Constatând încălcarea regulamentului de înscriere în concurs în cazul a două piese nominalizate în Selecţia finală, Juriul Concursului UNITER “Cea mai bună piesă de teatru românească a anului 2008”, compus din SANDA MANU, regizor, ALICE GEORGESCU, critic de teatru, ION COCORA, critic de teatru, în acord cu conducerea executivă a UNITER, a decis să revină asupra deciziei sale din data de 31 martie.
Verificând sesizările primite şi constatând întemeiate elementele sesizate, Juriul a decis ca pieseleNatură moartă cu nepot obez de Ion Sapdaru şi YouTube de Viorel Cojanu să fie descalificate din concurs, ambele fiind făcute publice înainte de înscrierea la concurs, prin publicare şi, respectiv, reprezentare. Piesa Natură moartă cu nepot obez a fost publicată în revista Stare de urgenţă, în 8 decembrie 2008, format pe hârtie şi on line (pt. conf. www.staredeurgenta.wordpress.com2008), iar piesa YouTube a fost publicată fragmentar pe internet şi reprezentată într-un spectacol-lectură la Bursa de texte Dramafest, Tg. Mureş, octombrie 2008 (pt.conf. www.atelier.liternet.ro şi www.regizorcautpiesa.ro ). Înscrierea pieselor la Concursul UNITER s-a făcut în perioada 15 noiembrie 2008-15 ianuarie 2009). Anunţul de înscriere la concurs, în aceeaşi termeni de 16 ediţii, precizează că nu se primesc în concurs piese publicate sau reprezentate.
Cu tristeţe şi dezamăgire faţă de încă o dovadă a lipsei de respect pentru reguli, pentru rigoare şi loialitate, a neputinţei de asumare responsabilă a unor reguli impuse în deplină libertate şi consens, comunicăm actuala Selecţie finală a Concursului Cea mai bună piesă românească a anului 2008:
Orient Expresso de Radu Macrinici
Ziua perfectă de Antoaneta Zaharia
Moartea pentru patrie de Mihai Ignat
Aeroport de Ştefan Caraman
Dintre acestea, Juriul a hotărât să desemneze câştigătoare piesa:
 ZIUA PERFECTĂ de ANTOANETA ZAHARIA
Programul Piesa Anului se desfăşoară anual sub egida şi cu sprijinul Casei Regale a României.

Premiul va fi oferit în seara Galei Premiilor UNITER din 27 aprilie a.c. iar Editura UNITEXT a UNITER va publica un volum cu piesa câştigătoare.